Zebur (175. Gün)

  • Araştırmalara göre dünyada en çok konuşulan konu din, en fazla okunanlar ise din kitaplarıdır.
  • Buna rağmen inandığı dinin prensiplerini "kutsal kitabından" öğrenenlerin sayısı pek azdır.
  • Diğer dinlerin bilgileri ise tamamen kulaktan dolmadır ve gereksiz kavgalar üretmektedir.
  • Bu sayfa Zebur'un ayetlerini içerir; ancak onu öğretmek veya reklamını yapmak amacı gütmez.
  • Her gün kitabın 1/365'lik kısmı yayınlanarak, daha rahat okunup anlaşılması hedeflenmiştir.
  • Kitapları "şöyle bir" inceleyenler, ana fikir açısından kitaplar arasında kavgaya sebep olacak bir fark göremeyeceklerdir.
  MEZMUR
78/59 Tanrı bunları duyunca çok öfkelendi, İsrail'i büsbütün reddetti.
78/60 İnsanlar arasında kurduğu çadırı, Şilo'daki konutunu terk etti.
78/61 Kudretini*fi* tutsaklığa, Görkemini düşman eline teslim etti.
78/62 Halkını kılıç önüne sürdü, Öfkesini kendi halkından çıkardı.
78/63 Gençlerini ateş yuttu, Kızlarına düğün türküsü söylenmez oldu.
78/64 Kâhinleri* kılıç altında öldü, Dul kadınları ağlayamadı.
78/65 O zaman Rab uykudan uyanır gibi, Şarabın rehavetinden ayılan bir yiğit gibi oldu.